SearchInputs Tìm kiếm
Chuyển bộ gõ
Tiêu điểm
Hot News

Công văn số 270/HĐCDGSNN ngày 22 tháng 7 năm 2015

300 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU CHẤU Á NĂM 2015

Báo cáo số 256/BC-HĐCDGSNN ngày 15/6/2015 (file đính kèm)

Hai trường ĐH Việt Nam thuộc tốp 300 châu Á 2015

4 năm, Việt Nam công bố gần 10.000 bài báo quốc tế

Mẫu số 1 đến mẫu số 8 dùng cho đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015

Công văn số 240/HĐCDGSNN ngày 04 tháng 6 năm 2015

Về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2015

HAI DIỄN VĂN NỔI TIẾNG CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐẠI HỌC HARVARD

Bốn nhà khoa học được tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015

Công văn số 40/HĐCDGSNN ngày 12/3/2015

Thông báo về Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2015

Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2014

Quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN và Danh sách các GS, PGS 2014

Nobel Prizes 2014 – Giải Nobel năm 2014

BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA GIÁO SƯ TOÁN HỌC VIỆT NAM ĐƯỢC TRÍCH DẪN NHIỀU

Kỳ họp Thứ nhất HĐCDGSNN nhiệm kỳ 2014-2019

Không chỉ là chuyện email

Phương pháp xếp hạng và danh sách 500 trường đại học hàng đầu trên thế giới của trường Đại học Giao thông Thượng Hải năm 2014

Hệ thống giáo dục quốc tế - so với Việt Nam

QS công bố kết quả xếp hạng các trường đại học trên thế giới năm 2014 - 2015

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

Công văn số 379/HĐCDGSNN, ngày 18 tháng 11 năm 2014

World University Rankings 2014-2015

100 trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới năm 2014

Mẫu xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2014

Tiêu chí chuyên gia khoa học và công nghệ Việt Nam

Nhiệm vụ của GS trong Trường Đại học Cambridge

40 NĂM VIỆT NAM THAM DỰ OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ: NIỀM TỰ HÀO VÀ NHỮNG BÀI HỌC

Công văn số 89/HĐCDGSNN ngày 3/9/2014

How to get your Papers Published in ISI Journals

Thông báo số 87/HĐCDGSNN ngày 28-8-2014 của Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

Dạng thức chung của một bài báo khoa học

Các nhà khoa học Thế giới có trích dẫn khoa học cao năm 2014

Công văn số 69/HĐCDGSNN ngày 24/7/2014

Công văn số 68/HĐCDGSNN ngày 23/7/2014

Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN và Danh sách thành viên của 28 HĐCDGS ngành, liên ngành

Công văn số 60/HĐCDGSNN ngày 14/7/2014

Công văn số 56/HĐCDGSNN ngày 07 tháng 7 năm 2014

Quyết định số 1047/QĐ-TTg ngày 25/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ

XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHẤU Á CỦA QS VÀ VỊ THẾ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM

Quyết định số 763/QĐ-TTg ngày 26/5/2014 về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2014-2019

Xếp hạng các trường đại học Châu Á của tổ chức QS (Quacquarelli Symonds) năm 2014 và tin vui của giáo dục Việt Nam

Về các tạp chí SCI, SCIE, SSCI và AHCI năm 2014 trên toàn thế giới

Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT và Thông tư số 05/2014/TT-BGDĐT

Công văn số 14/HĐCDGSNN, ngày 03/ 3/ 2014

Công văn số 13/HĐCDGSNN, ngày 03/3/2014

Công văn số 08/HĐCDGSNN, ngày 13/02/2014

Tuyên ngôn Hợp Phì về 10 đặc điểm của Trường Đại học Nghiên cứu Hiện đại

Kết quả PISA 2012 của Việt Nam và thế giới

Công văn số 383/HĐCDGSNN ngày 2 tháng 12 năm 2013

500 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI NĂM 2013

Các trường Đại học hàng đầu thế giới năm học 2013-2014

Bài phát biểu của Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ

Báo cáo của GS. Trần Văn Nhung tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Bài phát biểu của tân GS. Trần Đình Hòa

Giấy mời dự Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013

Công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận

Quyết định số 148/QĐ-HĐCDGSNN ngày 04 tháng 11 năm 2013

Tổng hợp kết quả xét tại HĐCDGS cơ sở 2013

Công văn số 320/HĐCDGSNN ngày 23 tháng 8 năm 2013

400 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI năm 2012 - 2013

Về hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở 2013

Về việc giới thiệu ứng viên về xét tại các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở

Công văn số 87/HĐCDGSNN ngày 03 tháng 6 năm 2013

Công văn số 80/HĐCDGSNN ngày 31 tháng 5 năm 2013

Công văn số 72/HĐCDGSNN ngày 22 tháng 5 năm 2013

Hướng dẫn lập và nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013

Công văn số 59/HĐCDGSNN ngày 07 tháng 5 năm 2013

Nhật Bản: Môi trường đại học tốt nhất Châu Á

Hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên

So sánh số lượng bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế của Việt Nam và các nước trong khu vực trong 5 năm gần đây (2008-2012)

A comparative study of research capabilities of East Asian countries and implications for Vietnam

So sánh năng lực nghiên cứu khoa học của 11 nước Đông Á dựa trên các công bố quốc tế và bài học rút ra cho Việt Nam

Thông báo về sách Phó giáo sư Việt Nam

Top 10 "vườn ươm" khoa học hàng đầu thế giới

ISI, Open Access: Chất lượng hay Số lượng

The Times of Higher Education

Academic Ranking of World Universities – 2012

Bộ Quốc phòng khen thưởng các Giáo sư và Phó giáo sư quân đội năm 2012

Bài phát biểu của GS. Trần Văn Nhung

Bài phát biểu của GS. Trần Văn Nhung

Thông báo về việc nhận lại hồ sơ của các ứng viên năm 2012

MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ CHO TẠP CHÍ VÀ SÁCH, VỀ SỰ PHÂN LOẠI TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÁCH TRÌNH BÀY MỘT BÀI BÁO TRONG TẠP CHÍ KHOA HỌC

Quyết định số 127/QĐ-HĐCDGSNN ngày 20/12/2012

Bài phát biểu của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Báo cáo của GS.TSKH. Trần Văn Nhung

Bài Phát biểu của GS.TSKH. Phùng Hồ Hải

Bài phát biểu của Dược sĩ Lê Hữu Trí

Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012

Báo cáo kết quả xét đạt tiêu chuẩn đợt năm 2012

Công văn số 329/HĐCDGSNN ngày 12/9/2012

Công văn số 293/HĐCDGSNN ngày 31/7/2012

Công văn số 64a/HĐCDGSNN

Công văn số 54/HĐCDGSNN

Công văn số 50/HĐCDGSNN

Vinh danh tân giáo sư, phó giáo sư năm 2011

Thông báo về hai trường hợp đặc biệt

Quyết định 117/QĐ-HĐCDGSNN ngày 03 tháng 11 năm 2011

Công văn số 89/CV-HĐCDGSNN, ngày 21/7/2011

Công văn số 36/HĐCDGSNN, ngày 25/4/2011

Công văn số 17/TB-HĐCDGSNN

Danh sách các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010

Công văn số 214/HĐCDGSNN

Công văn số 166/HĐCDGSNN, ngày 7/10/2010

Thủ tục và chế độ công tác phí, kinh phí thẩm định hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2010

Ngô Bảo Châu và thời cơ mới cho Toán học Việt Nam?

Về việc điều chỉnh hạn nộp Hồ sơ năm 2010

Bổ nhiệm Giáo sư và Phó giáo sư theo Quyết đinh số1954/QĐ-BGDĐT và số 1955/QĐ-BGDĐT, ngày 17/5/2010

THÔNG BÁO về việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2009

Danh sách thành viên 27 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành

Quyết định về Danh mục tạp chí

 Phóng sự ảnh

Quảng cáo trên banner
Chi tiết của tin
BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỢT XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2009
Cập nhật ngày: 02/12/09

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỢT XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2009

GS. TSKH. Trần Văn Nhung

Tổng Thư ký HĐCDGSNN

 

         Sau khi ban hành Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg, ngày 31/12/2008, Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS), Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 240/QĐ-TTg, Quyết định 499/QĐ-TTg, thành lập, bổ nhiêm và bổ sung các thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư (HĐCDGS) nhà nước, để giúp Thủ tướng chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xét công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

         Ngày 21 tháng 4 năm 2009, HĐCDGS nhà nước đã họp phiên toàn thể đầu tiên của nhiệm kỳ, thảo luận về nhiệm vụ của Hội đồng đã được Thủ tướng Chính phủ giao phó và đã quyết nghị nhiều nội dung công việc cũng như kế hoạch công tác năm 2009 của Hội đồng.

       Căn cứ Nghị quyết của phiên họp toàn thể trên của Hội đồng, Thường trực HĐCDGS nhà nước đã chỉ đạo hoàn thành một số công việc quan trọng sau đây: 

 

1. Các công việc chuẩn bị để triển khai đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2009

     a) Chủ trì việc soạn thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ

      Bộ phận chuyên môn của Văn phòng HĐCDGS nhà nước khởi thảo, sau đó phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện và trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành hai văn bản:

   - Quyết định số 3932/QĐ-BGDĐT, ngày 2/6/2009, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở.

   - Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT, ngày 17/7/2009, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS.

       b) Thành lập và bổ nhiệm các thành viên của 27 HĐCDGS ngành, liên ngành

        Sau khi có các văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định 174, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Hội đồng, đã triển khai việc thành lập và bổ nhiệm 299 thành viên của 27 HĐCDGS ngành, liên ngành, trong đó có 246 GS và 53 PGS. Sau khi được thành lập, 27 hội đồng đã triển khai ngay công việc của hội đồng là họp phiên đầu tiên để bầu ra Phó Chủ tịch và Ủy viên thư ký của hội đồng, đồng thời trao đổi thống nhất danh mục tạp chí khoa học được tính điểm công trình khoa học thuộc hội đồng.

       c) Thành lập và bổ nhiệm thành viên của 85 HĐCDGS cơ sở

        Theo đề nghị của các cơ sở giáo dục đại học đã thành lập 85 HĐCDGS cơ sở, liên cơ sở ở các trường đại học và các viện nghiên cứu được phép đào tạo sau đại học đúng với các quy định trong Quyết định 3932/ QĐ-BGDĐT. Trong 85 HĐCDGS cơ sở, có 60 hội đồng của các Đại học quốc gia, Đại học vùng, các học viện, các trường đại học và 25 hội đồng thuộc các viện nghiên cứu, bao gồm tất cả 969 thành viên, trong đó có 300 GS và 669 PGS.

     

2. Kết quả xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS ở 85 HĐCDGS cơ sở

Đợt xét năm 2009 là đợt xét dồn của cả 2 năm: 2008 và 2009, vì vậy số hồ sơ của ứng viên mà 85 HĐCDGS cơ sở tiếp nhận năm nay là khá lớn: Tổng số là 1.167 hồ sơ, trong đó có 164 hồ sơ xin xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 1.003 hồ sơ xin xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS.

Kết quả xét ở 85 HĐCDGS cơ sở là: 116 ứng viên GS và 762 ứng viên PGS đạt đủ số phiếu tín nhiệm như quy định ở HĐCDGS cấp cơ sở (từ 2/3 trên tổng số thành viên hội đồng), đạt tỷ lệ chung là 75%, trong đó đạt tiêu chuẩn chức danh GS là 70,7% và PGS  là 76%.

 

3. Kết quả xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS ở 27 HĐCDGS ngành, liên ngành

27 HĐCDGS ngành, liên ngành đã triển khai việc xét trong khoảng thời gian một tháng (từ 21 tháng 9 đến 22 tháng 10 năm 2009).

           Kết quả chung như sau: Trong số 116 ứng viên GS và 762 ứng viên PGS được HĐCDGS cơ sở đề nghị lên, đã có 70 ứng viên GS và 650 ứng viên PGS  được HĐCDGS ngành bầu đủ số phiếu tín nhiệm như quy định (từ 3/4 trên tổng số thành viên hội đồng), chiếm tỷ lệ chung là 82,0 %, trong đó đạt tiêu chuẩn chức danh GS là 60,3 % và PGS là 85,3 %.

           Kết quả cụ thể ở các hội đồng phân loại theo tỷ lệ phiếu tín nhiệm như sau:

            - Có 4 hội đồng có kết quả phiếu bầu đạt tỷ lệ 100% (Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản; Luyện kim; Thủy lợi; Văn hóa-Nghệ thuật-TDTT).

            - Có 4 hội đồng có kết quả phiếu bầu đạt từ 90% đến < 100% ( Dược; Khoa học Quân sự; Triết học-Xã hội học-Chính trị học; Y học).

            - Có 15 hội đồng có kết quả phiếu bầu đạt từ 70% đến <90% .

            - Có 4 hội đồng có kết quả phiếu bầu đạt tỷ lệ < 70% (Luật học 69,2%; Toán học 66,6%; Điện-Điện tử-Tự động hóa 60% và Tin học 34,6 %).

 

4. Kết quả xét duyệt của HĐCDGS nhà nước

HĐCDGS nhà nước đã họp phiên thứ hai trong các ngày từ 13 đến 15/11/2009, để làm các công việc sau: Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2009; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; trao đổi phương hướng công tác trong năm 2010 và một số công việc khác của Hội đồng.

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của HĐCDGS nhà nước như sau:

a) Đã có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS (đạt tỷ lệ 92,8% so với số nhà giáo đã được 27 HĐCDGS ngành, liên ngành đề nghị lên, nhưng chỉ đạt tỷ lệ 39,6% so với số ứng viên đăng ký ban đầu (164)).

Trong số 65 tân GS, có 57 nhà giáo thuộc biên chế của các trường đại học và các học viện (chiếm tỷ lệ 87,6%); có 8 nhà giáo thuộc các viện nghiên cứu và các đơn vị khác (chiếm tỷ lệ 12,4%); có 7 nhà giáo nữ (chiếm tỷ lệ 10,7%). Có 3 nhà giáo ở độ tuổi từ 40 đến 49 (chiếm tỷ lệ 4,6%); 44 nhà giáo ở độ tuổi từ 50 đến 59 (chiếm tỷ lệ 67,6%) và 18 nhà giáo ở độ tuổi trên 60 (chiếm tỷ lệ 27,6%).   

Trong số ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, người trẻ nhất là GS.Võ Văn Hoàng, 45 tuổi, ngành Vật lý, Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP.HCM; người cao tuổi nhất là GS. Lê Hồng Kế, 69 tuổi, ngành Kiến trúc, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam.

b) Có 641 nhà giáo đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS (đạt tỷ lệ 98,7% so với số nhà giáo đã được 27 HĐCDGS ngành, liên ngành đề nghị lên, nhưng chỉ đạt 63,9% so với số ứng viên đăng ký ban đầu (1.003)).

Trong số 641 tân PGS, có 572 nhà giáo thuộc biên chế của các trường đại học, các học viện (chiếm tỷ lệ 89,2%), có 69 nhà giáo thuộc các viện nghiên cứu và các đơn vị khác (chiếm tỷ lệ 10,8%); có 133 nhà giáo nữ (chiếm tỷ lệ 20,7%); có 3 nhà giáo thuộc các dân tộc Chăm, Tày, Mường (chiếm tỷ lệ 0,04%).      

        

Trong số ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm nay, người trẻ nhất là PGS. Bùi Thế Duy, 31 tuổi, ngành Tin học, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG HN; người cao tuổi nhất là PGS Lương Kim Chung, 71 tuổi, ngành Thể dục- Thể thao.   

(Kết quả chi tiết xem biểu bảng phụ lục kèm theo).

Trong đợt xét năm nay có 3 ứng viên là người Việt Nam ở nước ngoài, đó là nhà giáo Vũ Hà Văn, 39 tuổi, được bổ nhiệm chức danh GS Toán học ở Đại học Rutgers, Mỹ; và nhà giáo Thái Duy Bảo, 48 tuổi, đã được bổ nhiệm chức danh PGS ngành Ngôn ngữ ở Đại học Nagoya, Nhật Bản, cũng đăng ký xin xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS của Việt Nam. Ngoài ra còn có nhà giáo, bác sĩ Trần Hải Anh, 39 tuổi, đã được bổ nhiệm PGS ngành Y học ở Đại học Toyama của Nhật bản đã đăng ký để được xét bổ nhiệm chức danh PGS ở Học viện Quân y của Việt Nam.

Xin nhắc lại kết quả xét của mấy năm gần đây để so sánh:

Năm 2005:  được 42 GS và 312 PGS,               

             Năm 2006:  được 44 GS và 411 PGS,

             Năm 2007:  được 54 GS và 445 PGS,

             Năm 2009:  được 65 GS và 641 PGS (dồn của 2 năm 2008 và 2009).

Từ đợt xét  năm 1980 đến năm 2009 tổng cộng đã phong, công nhận 1.336 GS và 7.062 PGS.

5. Đánh giá chung

- Thực hiện nhiệm vụ của mình, Thường trực HĐCDGS nhà nước đã điều hành các hoạt động của Hội đồng giữa hai kỳ họp với tinh thần khẩn trương và đã hoàn thành các công việc đúng với kế hoạch. Thường trực Hội đồng đã chỉ đạo sát sao, kịp thời để các HĐCDGS cơ sở, HĐCDGS ngành, liên ngành giải quyết các vướng mắc theo đúng các quy định đã ban hành.

- Việc xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và bỏ phiếu kín ở 85 HĐCDGS cơ sở và 27 HĐCDGS ngành, liên ngành đã được triển khai nghiêm túc, theo đúng các quy định hiện hành.

- 100% thành viên HĐCDGS nhà nước đã tham dự kỳ họp thứ hai để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, bỏ phiếu kín và đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khách quan, thận trọng, công bằng, dân chủ, hoàn thành nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã giao.

    


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Về đầu