Để kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư được tiến hành đúng tiến độ, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) đề nghị:

1- Các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở chưa gửi hồ sơ báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015, khẩn trương gửi báo cáo về Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, hạn cuối cùng là ngày 24/7/2015.

HĐCDGSNN xin trân trọng thông báo "Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015" đã được GS. Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước phê duyệt, như sau:

Thực hiện kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2015, Văn phòng HĐCDGSNN hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở của các cơ sở giáo dục đại học như sau:

Thực hiện kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xin thông báo nội dung cụ thể về tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 như sau:

Để kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư được tiến hành đúng tiến độ theo Lịch đã thông báo và có cơ sở lập kế hoạch cụ thể cho đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) đề nghị:

  1. Ba mươi (30) Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở (danh sách kèm theo) chưa gửi báo cáo kết quả bầu Chủ tịch và Ủy viên Thường trực khẩn trương gửi báo cáo về Văn phòng HĐCDGSNN để trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt.
  2. Chủ tịch HĐCDGS cơ sở, Chủ tịch HĐCDGS ngành, liên ngành lập kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2015 của Hội đồng và gửi Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 (gọi tắt là Lịch xét) theo mẫu kèm công văn này đến Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước chậm nhất là 07 ngày trước ngày Hội đồng họp Phiên họp thứ nhất xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015.

Chi tiết xem trong Nội dung công văn

Bản quyền thuôc về Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  (+84.4) 38.697.943 | Fax: (+84.4) 38.680.806  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phụ trách kỹ thuật website: NAVIS Centre.
Thống kê truy cập

Truy cập hôm nay 138

Tổng số truy cập 945207