Kính gửi:

  • Các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành
  • Các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở năm 2016

Theo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2016, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành sẽ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 từ ngày 15/8 đến ngày 15/9/2016.

Để triển khai thống nhất việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành, Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) đề nghị như sau:
Tất cả các ứng viên đều trình bày báo cáo khoa học tổng quan bằng tiếng Việt hoặc bằng ngoại ngữ thành thạo qua PowerPoint; khuyến khích dùng tiếng Anh. Thời gian để mỗi ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan không dưới 15 phút đối với ứng viên PGS và không dưới 20 phút đối với ứng viên GS.

Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đề nghị các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành thực hiện nội dung trong công văn này và đề nghị các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành, các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở năm 2016 thông báo nội dung của công văn này tới tất cả các ứng viên.

Trong quá trình triển khai, nếu có ý kiến, đề xuất, kính đề nghị các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành gửi về Thường trực HĐCDGSNN qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; hoặc địa chỉ của Chánh Văn phòng HĐCDGSNN (Ông Bùi Mạnh Nhị, số ĐT: 0903.636.054, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Trân trọng!

TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký)

TRẦN VĂN NHUNG

Chi tiết công văn xem tại đây!

Kính gửi: Các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở năm 2016

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) đề nghị các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở năm 2016 thông báo để các ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS thuộc 05 ngành thí điểm tiến hành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 qua hình thức online (Cơ học, Công nghệ thông tin, Toán học, Thủy lợi và Vật lý): Thời gian đóng “Hệ thống đăng ký trực tuyến” là ngày 15/07/2016.

Trân trọng!

 

Năm 2016, qua đăng ký của Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành, Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) thống nhất sẽ thí điểm tiến hành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS qua hình thức online đối với 5 ngành:

Thông báo việc Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 tới các thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước và Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/ liên ngành.

Chi tiết xem tại đây.

Bản quyền thuôc về Hội đồng Giáo sư Nhà nước
Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  (+84.24) 38.697.943 | Fax: (+84.24) 38.680.806  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phụ trách kỹ thuật website: NAVIS Centre.
Thống kê truy cập

Truy cập hôm nay 231

Tổng số truy cập 996444