Như các trang thông tin truyền thông đã đưa tin, từ 11/4/2018 Tạp chí Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến (Journal of Science: Advanced Materials and Devices – JSAMD) của Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác với Nhà Xuất bản Elsevier, đã chính thức được SCOPUS chấp nhận vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung. Như vậy, từ tháng 4/2018, JSAMD là Tạp chí vừa đạt chuẩn ISI vừa đạt chuẩn SCOPUS.

Cũng trong tháng 4/2018, Scopus đã đưa ra Danh sách các tạp chí thuộc Danh mục Scopus, Việt Nam có thêm 02 Tạp chí của Viện Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đó là: Tạp chí Biomedical Research and Therapy (ISSN: 21984093) (Tạp chí này đã vào Web of Science/ESCI từ năm 2016), Tạp chí Progress in Stem Cell (ISSN: 21994633) (Tạp chí này đã được vào Pubmed dạng selected citation từ năm 2015). Xem link dưới đây của Scopus: https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content.

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xin chúc mừng thành công của các tạp chí nói trên và xin chúc mừng Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước mong muốn ngày càng có thêm nhiều tạp chí của Việt Nam có tên trong danh mục tạp chí của hệ thống ISI, Scopus.

Bản quyền thuôc về Hội đồng Giáo sư Nhà nước
Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  (+84.24) 38.697.943 | Fax: (+84.24) 38.680.806  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phụ trách kỹ thuật website: NAVIS Centre.
Thống kê truy cập

Truy cập hôm nay 243

Tổng số truy cập 996456