SearchInputs Tìm kiếm
Chuyển bộ gõ
 Phóng sự ảnh

Số lượt truy cập:
3159853

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015

Thực hiện kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2015, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xin thông báo nội dung cụ thể về tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 (file đính kèm).

Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012

Trong hai ngày 05-06/12/2012 Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức kỳ họp thứ X. Xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012. Sau khi thẩm định, tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả đã có 41 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, 01 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS đặc cách; 426 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, 01 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS đặc cách. Danh sách cụ thể được đính trong file đính kèm. Trân trọng thông báo.

Danh sách Video
Về đầu