SearchInputs Tìm kiếm
Chuyển bộ gõ
 Phóng sự ảnh

Số lượt truy cập:
2832466

How to get your Papers Published in ISI Journals

Nghiên cứu Khoa học là sức sống của các trường đại học song để sức sống ấy mạnh mẽ hơn, có sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng không chỉ trong nước mà trên toàn thế giới, việc công bố, đăng các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí có tầm cỡ và uy tín quốc tế ISI là hết sức quan trọng. Để góp phần thực hiện mục tiêu trên, Ban biên tập trang web của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xin trân trọng giới thiệu bài của Ông Azman Hassan, Director Reseach Puplication Center, trường Đại học nghiên cứu - Reseach University - UTM (University Tehnology Malaysia). Nguồn trích dẫn: http://www.cheme.utm.my/cheme/images/graduate/journalpublicationbriefing.pdf

Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012

Trong hai ngày 05-06/12/2012 Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức kỳ họp thứ X. Xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012. Sau khi thẩm định, tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả đã có 41 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, 01 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS đặc cách; 426 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, 01 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS đặc cách. Danh sách cụ thể được đính trong file đính kèm. Trân trọng thông báo.

Danh sách Video
Về đầu