SearchInputs Tìm kiếm
Chuyển bộ gõ
 Phóng sự ảnh

Số lượt truy cập:
2952939

Phương pháp xếp hạng và danh sách 500 trường đại học hàng đầu trên thế giới của trường Đại học Giao thông Thượng Hải năm 2014

Trung tâm về các trường Đại học đẳng cấp thế giới (the Center for World-Class Universities ), thuộc trường Đại học Giao thông Thượng Hải, Trung quốc (Shanghai Jiao Tong University) vừa công bố kết quả xếp hạng, đưa ra danh sách 500 trường đại học hàng đầu thế giới dựa trên Phương pháp chọn trường và các tiêu chí xếp hạng.

Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012

Trong hai ngày 05-06/12/2012 Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức kỳ họp thứ X. Xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012. Sau khi thẩm định, tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả đã có 41 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, 01 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS đặc cách; 426 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, 01 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS đặc cách. Danh sách cụ thể được đính trong file đính kèm. Trân trọng thông báo.

Danh sách Video
Về đầu